niedziela, 6 sierpnia 2017

White Heron / Czapla biała


Nikon D 5200, Tamron SP 70-300 Di (300mm), f 5,6 -  1/400s.

Nikon D 5200, Tamron 70-300 (300mm), f 5,6 -  1/400s.

Nikon D 5200, Tamron 70-300 (300mm), f 5,6 -  1/400s.
czwartek, 20 lipca 2017

Manor house in Baczki / Dwór w Baczkach

Nikon D5200, Nikkor 18-105, filtr polaryzacyjny

About ten miles away from Łochów on the way to Węgrów we turn left to reach Baczki village. Upon entering the grounds of the estate we are in different world, welcomed by two hundred year old park with ancient hornbeam alley. 
Po blisko 5 kilometrach jazdy z Łochowa w kierunku Węgrowa skręcamy w lewo do miejscowości Baczki. Przekroczywszy bramę posiadłości, znaleźliśmy się w nastrojowym, dwustuletnim parku, gdzie uwagę zwraca aleja grabowa, uznana za pomnik przyrody. 

Nikon D5200, Nikkor 18-105, filtr polaryzacyjny Hoya

As we are approaching the house we are attacked by the cutest Shiatsu dog we have ever  encountered. We were rescued by the owner of the dog and the estate. It is a rare occurrence in Poland when the manor house have belonged to the same family for the last hundred years. We learn that during the summer months Bed and Breakfast hotel has been ran here since before WWII until now. http://baczkidworek.pl/ 
Kiedy zbliżyliśmy się do dworu, z ganku przypuścił atak bojowo usposobiony Shih tzu. Z opresji wybawiła nas właścicielka psa i majątku.  To rzadkość, aby potomkini przedwojennych właścicieli nadal sprawowała pieczę nad dworem. Okazało się, że we dworze prowadzony jest letni pensjonat i to od czasów przedwojennych.  http://baczkidworek.pl/ 

Nikon D5200, Nikkor 18-105, filtr polaryzacyjny Hoya

Another rarity is that the house has survived in mostly unchanged shape and form for the last two hundred and fifty years. This large, wooden house with tall roof was built in the middle of the 18th century. In 1827 the porch was added which added to its overall beauty and style. Unfortunate remain of the more recent years are asbestic tiles on the roof. 
Drugą rzadkością jest przetrwanie drewnianego budynku przez ponad 250 lat. Obszerny dwór, nakryty wysokim naczółkowym dachem, zbudowany bowiem został w połowie XVIII wieku.  W 1827 roku do dworu dobudowano drewniany ganek, dzięki któremu budynek nabrał cech -  we współczesnym wyobrażeniu - bardziej dworskich. Zmianą zauważalną, choć nie pasującą do historycznego charakteru, jest eternit pokrywający dach. 

Nikon D5200, Nikkor 18-105, filtr polaryzacyjny Hoya

The manor house belonged to many families among them were Rozwadowski, Starzeński, Brzozowski, Rakowski and Perlis families. It is worth to mention that Mr Judel Perlis was the owner of the iron foundry and the factory in Baczki in the 1920s and his estate consisted of 300 acres.
Właścicielami majątku były kolejno rodziny Rozwadowskich, Starzeńskich, Brzozowskich. Rakowskich, Perlisów (Judel Perlis założył w Baczkach odlewnię żeliwa i fabrykę maszyn rolniczych). Właścicielem majątku w Baczkach liczącego pod koniec lat dwudziestych minionego wieku 144 ha, był Julian Perlis.  


From 1907 the park and the house belonged to Maria Paszkowska and from 1920 to Antoni Sadzewicz whose descendants own the house until this very day. Next to the house there is also brick granary. It is said that in the 17th century it housed protestant Arian chapel but was reshaped in the 18th century.

Nikon D5200, Nikkor 18-105, filtr polaryzacyjny Hoya

Niewielka własność z dworem od 1907 roku należała do Marii Paszkowskiej, a następnie od 1920 roku do Antoniego Sadzewicza i w rękach tej rodziny pozostała również po wojnie. 
Obok dworu znajduje się także, murowany lamus. Tradycja głosi, że w XVII w. stała w tym miejscu kaplica ariańska. Obecny budynek dworskiego skarbczyka pochodzi z XVIII w.  Nikon D5200, Nikkor 18-105, filtr polaryzacyjny