czwartek, 19 maja 2016

Czemierniki – the stronghold that Swedish could not capture / Czemierniki – fortalicja, której Szwedzi nie zmogli

Nikon D5200, 18-105 (34), f 7,1, 125s

Palace in Czemierniki had been initially built in the late 16th century, but as we see it now,  it was rebuilt between 1615-1625 by John Wolff.  The late Renaissance building with Palladian influence to it is truly rare and outstanding sight in northern part of Lublin county.  The estate is the fortress surrounded by the lakes as well as the thick brick walls with corner bastions. The palace itself is eclipsed by the moat from all sides. Inside of the walls apart from the palace there is large outbuilding as well as the park. The garden started by Henry Firlej imitating Flanders gardens was famous for its beauty in the 17th century.  The entrance is guarded by late Renaissance two storey gate. This unique fortress successfully repelled Swedish siege. The enemy completely destroyed Czemierniki village but never manage to conquer the fortress. 

Pałac w Czemiernikach w dzisiejszym kształcie powstał w latach 1615 – 1625, przebudowany przez Jana Wolffa, który wykorzystał jako podstawę renesansowy dwór alkierzowy wzniesiony pod koniec XVI wieku. Utrzymany w stylu późnego renesansu, nawiązujący do palladianizmu, jest prawdziwą perłą pośród pól północnej Lubelszczyzny. Posiadłość tworzy fortecę otoczoną stawami. Pałac oddzielony jest fosą od reszty umocnień.  Całość otacza mur wzmocniony narożnymi bastionami. Wewnątrz znajduje się oficyna, a resztę dopełnia ogród, założony przez Henryka Firleja na wzór flandryjski, który w XVII wieku słynął na cały kraj z urody. Wjazdu poprowadzonego po grobli, strzegła późnorenesansowa, dwukondygnacyjna brama. Fortalicja okazała się skuteczna w czasie najazdu szwedzkiego na Polskę. Żołnierze Karola Gustawa zniszczyli za to Czemierniki.  


In golden age ( 16th century is referred as such in history of Poland)  Czemierniki belonged to Firley family. Between October 1625 and January 1626 His Royal Majesty King of Poland, Ukraine and Lithuania, Sigismund III with his wife Queen Constantia and daughter Princess Anne Catherine Constantia visited palace in Czemierniki. The king chose Czemierniki not only because of its beauty but also because of its remote location far away from Krakow where there was a plague at the time.  


Właścicielami Czemiernik w złotym wieku byli Firlejowie. Pomiędzy październikiem 1625, a styczniem 1626 roku gościł był w czemiernickim pałacu sam Król Jegomość Zygmunt III Waza z żoną Konstancją  i córką Anną Katarzyną Konstancją  i całym dworem. Król schronił się w posiadłości Firlejów przed zarazą panującą w Krakowie.  
 Through the centuries Czemierniki belonged to several families among them Sobieski family (1680-1719), Humięcki family as well as Małachowski family. Stanisław Małachowski one of the owners was the Marshall of the Great Sejm (it was special session of polish parliament which lasted for four years leading to the introduction of the first Polish and second in the world after American constitution in 1791). In 1813 the palace burned down. In 1852 Count Vincent Krasiński reconstructed the building, bringing it to its former glory but changing the roof from Baroque style into Neo Gothic fashion as we see it now.


W kolejnych wiekach Czemierniki zmieniają właścicieli. W latach 1680 – 1719 są nimi Sobiescy, następnie rodzina Humięckich. W 1805 właścicielem był Stanisław Małachowski, Marszałek Sejmu Wielkiego. W 1813 roku miał miejsce pożar pałacu. Za czasów hrabiego Wincentego Krasińskiego w 1852 roku, przeprowadzono generalny remont,  który obejmował przebudowę dachu, z wysokiego, łamanego z barokowymi szczytami nad częścią środkową  na dach z neogotycką attyką, który zachował się do dzisiaj.  In 1930 the estate belonged to Count Karol Raczyński and consisted of nearly 1700 acres. After land reform of 1945 the estate was nationalized. It housed the orphanage from 1951 and from 1981 to 2002 house of correction for juveniles.  Currently the palace is owned privately and under thorough reconstruction.


W 1930 roku majątek ziemski należący do hrabiego Karola Raczyńskiego liczył 812 hektarów. Po tzw. „reformie rolnej” majątek znacjonalizowano i mieścił się tutaj od 1951 roku Państwowy Dom Dziecka, a w latach 1981 – 2002 Państwowy Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy. Obecnie posiadłość jest w rękach prywatnych i trwają w niej prace remontowe. 

 Czemierniki palace is one in a kind. In the late afternoon against the stormy, almost navy blue sky, it is so breathtakingly picturesque that it is easy to earnestly consider moving there just to be able to admire the view daily. Its almost fairy tale beauty can give impression of cheesiness. It quite a hardship to avoid such a result when taking a picture of it. My only solace is that Polish kings, Sigismund III and John III Sobieski who lived there, had the same problem as I.

Pałac czemiernicki to jedno z tych miejsc, które szczególnie przy popołudniowym słońcu i  na tle burzowego, granatowego nieba wydaje się tak piękne, że chciałoby się zamieszkać tam by móc podziwiać ten widok codziennie. Trudno jest oddać to piękno na fotografii, by nie popaść w kicz. Pocieszam się, że ten sam kłopot mieli przed nami Zygmunt III Waza i Jan III Sobieski.  

piątek, 13 maja 2016

Jarczew – the meeting place of the elite / Jarczew – miejsce spotkań elit

Nikon D5200 , 18-105 (70mm), f 8 , 1/160 s

Driving  down the motorway from Łuków to Żelechów near Wilga River you can see from afar a vast park surrounding the large manor house.  Turning right we drive through the rich greenness towards the white house. The entire estate situated in Jarczew village consists of forty acres. The manor was built for Podoski family in the second half of the 19th century. Before then the estate was owned by several families among them Jarczewski, Trojanowski, Dąbrowski.

Przy trasie z Łukowa do Żelechowa za rzeczką  Wilgą widoczny jest z daleka park okalający dwór w Jarczewie. Po zjechaniu z szosy znajdujemy się wśród bujnej, soczystej zieleni która kryje duży murowany  dwór. Cały zespół dworski zajmuje imponujący obszar 17,4 hektara. Ziemiańska siedziba wzniesiona została dla rodziny Podoskich w II połowie XIX wieku. Wcześniej właścicielami posiadłości były rodziny Jarczewskich, Trojanowskich i Dąbrowskich.  

The years between 1918-1939 were the best for Jarczew. The owner of the estate, George Podoski, was related through his wife to president of the second Republic of Poland, Professor Ignacy Mościcki. The crème de la crème of Warsaw’s upper classes enjoyed spending their weekends and holidays in Jarczew. The estate situated only 150 miles from the capital, with its beautiful ponds and a park encouraged them to accept the invitation of hospitable hosts. 

Okres międzywojenny to czasy świetności Jarczewa. Właściciel majątku, Jerzy Podoski spokrewniony był przez żonę z Prezydentem Rzeczypospolitej profesorem Ignacym Mościckim. Położenie w odległości 100 kilometrów od Warszawy, duży i piękny park wraz ze sporym stawem i zapewne  gościnność gospodarzy spowodowała, że bawiła tutaj w ślad za prezydentem śmietanka towarzyska stolicy.  

During WWII German invaders also  appreciated the charms of the estate. They transformed it into rehabilitation centre for German soldiers so they could gain strength after hard work of introducing the ideas of their beloved Führer.  Manor house had no luck because after the totalitarian regime of national socialism it was faced with its communistic variant. In 1944 new demiurges arrived from the east, deciding to transform Poland into classless society. As a result of that all the landowners were removed from their palaces and deprived of their possessions. So called land reform forbade anyone from having more than 100 acres of farming land. Jarczew estate was nationalized and the State Agricultural Farm was created there. Nowadays some building are inhabited but the manor house itself is empty and sadly falling into ruin.

W czasie II wojny światowej okupanci niemieccy urządzili tu ośrodek rehabilitacyjny dla swoich żołnierzy, aby mogli skutecznie realizować ideę podboju świata według norm wytyczonych przez swego ulubionego kanclerza. Po totalitaryzmie narodowo – socjalistycznym nastała jego odmiana komunistyczna. W 1944 roku nowi demiurgowie przybyli ze wschodu, postanowili stworzyć w Polsce społeczeństwo bezklasowe i w tym celu doprowadzili do pauperyzacji ziemiaństwo polskie, wyrzucając ich z posiadłości i pozbawiając własności tych, których majątki liczyły powyżej 50 hektarów ziemi. Tzw. „reforma rolna” zniszczyła wysokowydajne kombinaty rolne, będące ośrodkami postępu na wsi. 

Autorką opracowania jest architekt krajobrazu Pani mgr inż. Anna Latoch
Zamieszczam list Pani Anji Latoch i bardzo dziękuję za zgodę na publikację.

Dzień dobry! Pisał Pan kiedyś o Jarczewie. Ja robiłam kilka lat temu dokładną inwentaryzację terenu i drzew w parku. Chciałam Panu przesłać pdf z ogólną koncepcją uporządkowania parku jaką zrobiłam wtedy na potrzeby ówczesnego dzierżawcy całego terenu gospodarstwa w Jarczewie ale długo szukałam pliku. Może Pan go załączyć do swoich opracowań z podaniem mojego autorstwa. Sądzę, że pokazanie całego założenia pokaże jak kompleksowo wtedy myślano o domu i jego otoczeniu. Tutaj np. na rysunku widać, ze staw ma kształt serca.  Pozdrawiam A.L.

POWIĘKSZ