poniedziałek, 8 maja 2017

Palace in Dębe Małe / Pałac w Dębem Małym

Pentax K10D

The first writing account about the village of Dębe Małe situated in Latowicz County near Mińsk Mazowiecki comes from 1517. Throughout three centuries Dębski family were the owners of the estate. In 1886 the rebuilt of the residence was initiated by Antoni Karol Stulgliński in a very fashionable at the time style of historicism. 

Pentax K10D

 Pierwsze wzmianki o wsi Dębe położonej w gminie Latowicz koło Mińska Mazowieckiego pochodzą z roku 1517. Przez trzy stulecia właścicielami dóbr byli Dębscy. Za sprawą  Antoniego Karola Stulglińskiego dokonano w roku 1886 przebudowy rezydencji w stylu modnego wówczas historyzmu. 

Pentax K10D

 The greenhouse was added later on along with steward’s house and the granary. The park which surrounds the house is a bit older because it was planted in the first half of the nineteenth century by the previous owners Dąbrowski family. Pentax K10D

Dodaj napis

 W skład dóbr oprócz postklasycznego pałacu z dobudowaną później, oranżerią wchodzi rządcówka i spichlerz. Park krajobrazowy otaczający pałac jest od niego starszy i pochodzi z I połowy XIX wieku i został założony przez rodzinę Dąbrowskich. Poza parkiem znajdują się jeszcze pozostałości dawnego folwarku.

Pentax K10D

Pentax K10D


Pentax K10D

 The last owner of Dębe Małę estate was Emilia Anna Stulglińska. At present it is in private hands.

 Ostatnią właścicielką majątku Dębe Małe była Emilia Anna Stulglińska. Obecnie pałac jest w rękach prywatnych. 


Pentax K10D

Pentax K10D

Pentax K10D

Pentax K10D

Pentax K10D

Pentax K10D
Pentax K10D


Pentax K10D


Prześlij komentarz