piątek, 19 sierpnia 2016

Manor house in Wola Suchożebrska / Ziemiański dwór w Woli Suchożebrskiej

Nikon D700, 35mm/f2


The estate in Wola Suchożebrska is situated thirteen kilometres from Siedlce on the way to Sokołów Podlaski.  The house is handsomely perched on the hillside by the small Sosenka River. Classicist one floor brick building is surrounded by the remnants of the old park.  In the early 20th century the porch with two Tuscan columns was added to the main entrance. The side entrance is decorated with pilasters covered with triangle pediment. Over the years the odd looking outbuilding was added to the east side. The current owner during thorough renovation decided to transform it into greenhouse.

Majątek w Woli Suchożebrskiej położony jest 13 kilometrów od Siedlec w kierunku Sokołowa Podlaskiego na rozłożystym wzniesieniu nad rzeczką Sosenką. Klasycystyczny murowany, parterowy dworek otoczony jest pozostałościami dawnego parku. Pierwotna sionka  zastąpiona została na początku XX wieku gankiem złożonym z dwóch par toskańskich kolumn. Naroża budynku są boniowane. Wejście boczne od strony zachodniej ujęte pilastrami dźwigającymi trójkątny naczółek. Elewacja wschodnia miała dodaną przybudówkę, która nie pasowała do całości. Obecny właściciel w latach 2014/2015  przeprowadził gruntowną rewitalizację, przekształcając przybudówkę w oranżerię. 

In 1832 Ignacy Marcinkowski bought the estate from the government of the Congress Poland. Around 1835 he decided to build the manor house. His son, Franciszek, inherited the estate which belonged to Marcinkowski family until 1889. The new owner was Karol Krasiński and after him his son Stanislaw Justyn. In 1935 the house was auctioned to the highest bidder, Zdzisław Poklewski-Koziełł. Since 1939 the estate belonged to Makowiecki family who was removed from there in 1946 and forbidden to ever return. The new Soviet government aimed at eradication of Polish gentry and their estates. For the next forty years the estate housed reginal health centre, local community college as well as other cultural institutions. Since 1994 manor house in Suchożebry was lucky to find a new, wealthy benefactor, Sokołów S.A.- meat producer, who restored it to its former glory.

W 1832 roku majątek ten nabył od Rządu Królestwa Polskiego nabył  Ignacy Marcinkowski, z którego inicjatywy około 1835 roku wzniesiono dwór. Kolejnym dziedzicem dóbr stał się jego syn – Franciszek. W rękach rodziny Marcinkowskich majątek pozostawał do 1889 roku. Wtedy to dobra przeszły w ręce Karola Krasińskiego, a potem jego syna – Stanisława Justyna. W 1935 roku w drodze licytacji majątek kupił Zdzisław Poklewski–Koziełł. Od 1939 roku dobra suchożebrskie należały do rodziny Makowieckich, których usunięto z majątku w 1946 roku w ramach realizacji tzw. ustawy o reformie rolnej, realizując komunistyczny program likwidacji ziemiaństwa polskiego. W okresie powojennym we dworze mieścił się Ośrodek Zdrowia. W latach siedemdziesiątych obiekt przejęła Wyższa Szkota Rolniczo-Pedagogiczna, a następnie Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Od 1994 r. pieczę nad obiektem objęły Sokołowskie Zakłady Mięsne stając się w 2014 roku właścicielem obiektu. 

Nikon D700, 35mm/f2


FOTOGRAFIA Z KSIĄŻKI SLAWOMIRA KORDACZUKA  "SIEDLECKI FOTOGRAF - ADOLF GANIEWSKI (GANCWOL)"

Nikon D700, 35mm/f2

Nikon D700, 35mm/f2

Pentax K10D

Pentax K10D

Nikon D70, 18-70

Pentax K10D

Zenit E, Fotopan FF

Zenit E

Zenit E, Fotopan FF

Zenit E, Fotopan FF
Nikon D700, 35/2
Prześlij komentarz