niedziela, 27 listopada 2016

The drummer of Rolling Stones chooses Polish manor house / Perkusista Rolling Stonesów woli polski dwór

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

In September 2016 I participated in the conference devoted to the subject of everyday life in Polish manor house at the turn of the 19th and 20th century Two day event was organized by Regional Museum in Siedlce. On the second day we toured the manor houses and palaces of South Podlasie region. One of the places we visited was Zaborek village which is a museum of wooden architecture. All the objects are original apart from Lineman House which is an exact copy. 

We wrześniu 2016 roku uczestniczyłem w sesji „Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku”, której organizatorem było Muzeum Regionalne w Siedlcach. Drugiego dnia objechaliśmy  pałace i dwory Południowego Podlasia. Jednym z odwiedzanych obiektów było Uroczysko Zaborek, które jest żywym skansenem budownictwa drewnianego. Wszystkie obiekty są oryginalne oprócz „dróżniczówki”, która jest wierną kopią domu dróżnika. Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

 Wooden parish, covered with ivy was built in 1880 in Czemierniki to be later moved to Zaborek. It is a house where the member of Rolling Stones Charlie Watts lived together with his wife during the auction of Arab horses in nearby Janów Podlaski. Having at his disposal the best hotels Mr. Watts chose to live in Polish manor house.

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Drewniana, obrośnięta zielenią plebania wybudowana w 1880 roku  w Czemiernikach i przeniesiona do Zaborka to dom, w którym, w czasie aukcji koni arabskich odbywającej się w pobliskim Janowie Podlaskim, mieszka członek zespołu The Rolling Stones Charlie Watts  wraz z małżonką. Mając do dyspozycji nowoczesne hotele, wybrał wygodny polski dwór. 

Nikon D700 / 19-35 Soligor
Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor + filtr polaryzacyjny

Nikon D700 / 19-35 Soligor + filtr polaryzacyjny

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

One room peasant cottage from the second half of the 19th century moved from Kwasówka village. It retained its original interior design.
Jednoizbowa  chata chłopska z drugiej połowy XIX wieku przeniesiona z miejscowości Kwasówka. Posiada wiernie zachowane wyposażenie. 

Nikon D5200 / 18-105 

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor


Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny


Nobleman residence called White Manorhouse has existed since 1844. During January Uprising of 1863 the parson supported Polish regiment giving them food. 
Szlachecka siedziba zwana Bielonym Dworkiem, swoją historią sięga roku 1844. W czasie  Powstania Styczniowego proboszcz wspierał oddział powstańczy dostarczając mu żywności.

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

The church from Choroszczynka was built during the Second Republic of Poland (1918-1939) in a style similar to what we can see in mountain region of Poland in Zakopane. Today it no longer serves as a temple but it is used as a conference room. 
Kościółek z Choroszczynki zbudowany został w okresie II Rzeczypospolitej w stylu nawiązującym do zakopiańskiego. Obecnie kościółek jest zdesakralizowany i służy celom konferencyjnym. The cottage of poor nobleman built in 1862, moved from Leszczanka village. 

Dom szlachty zaściankowej z  1862 roku, przeniesiony ze wsi Leszczanka.

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

Windmill built in 1923 in Zaczopki village. 
Wiatrak „koźlak” zbudowany w 1923 roku we wsi Zaczopki.

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

Smithy built in 1947, moved from Żuki village. 
Kuźnia z 1947 roku, przeniesiona z miejscowości Żuki.


The faithful copy of Lineman House built during Tsarist Times from Hajnówka.
Wierna kopia carskiej dróżniczówki, czyli po prostu domu dróżnika z okolic Hajnówki. 


Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

Komentarze:


Paweł Wołos Miałem przyjemność pracować u Charliego w Anglii, oni tam też mieszkają w "skansenie". Moi rodzice wciąż tam są i mieszkają w ich starym domku (dosłownie). Wygląda jak lepianka kryta strzechą, ale klimat jest niesamowity 

sobota, 19 listopada 2016

The return to Proszew / Powrót do Proszewa


In this post we are returning to the place we have already visited in June 2016 when I wrote about  the tragic history of the manor house in Proszew. (https://kresynastykukultur.blogspot.com/2015/06/tragic-history-of-manor-house-in.html). 

Powracam do dworu w Proszewie, który prezentowałem w czerwcu 2015 roku tytułując post „Tragiczna historia dworu w Proszewie” (https://kresynastykukultur.blogspot.com/2015/06/tragic-history-of-manor-house-in.html).  

I visited this unusual place again and to my great joy it turned out that the new owners undertook the effort of returning the manor house back to its former glory. Not only the house is being rebuilt but there was also a plaque unveiled attached to the gates. It informs the passer by about the history of the place linked the person of Wladyslaw Rawicz, one of the chiefs of Polish January Uprising of 1963 against Russians. 
Odwiedziłem to niezwykłe miejsce ponownie i okazuje się, że dwór ma gospodarzy, którzy dbają o przywrócenie rezydencji historycznego charakteru. Wnoszę to nie tylko po pracach renowacyjnych samej willi, ale przede wszystkim uwagę zwraca tablica, którą nowy właściciel umieścił na odnowionym parkanie. Tekst upamiętnia postać Władysława Rawicza, Naczelnika Cywilnego Województwa Podlaskiego podczas Powstania Styczniowego.  


 May I remind you that the owner of Proszew, Maksymiliam Oborski, betrayed Rawicz, releasing him the hands of Russians. The chief Rawicz was executed in Siedlce while Oborski himself was exiled to hard labour deep in Russia. When he returned to the country he sold the house in 1877 to Mr. O.Wołkowski. In 1895 the manor house changed the owner again when it was bought by Mrs Machliński while Jozefacki family purchased it in 1912. Since 1942 to 1975 the house belonged to Polkowski family who sold it to Ryszard Górka.
Przypominam, że właściciel Proszewa Maksymilian Oborski wydał Władysława Rawicza w ręce Rosjan. Naczelnika stracono w Siedlcach a Oborski skazany został na 10 lat katorgi. Po powrocie z zesłania sprzedał Proszew w roku 1877 O. Wołkowskiemu, po którym w 1895 dwór kupiła A. Machlińska a od 1912 właścicielami stała się rodzina Jozefackich. Od 1942 roku właścicielami byli Polkowscy, którzy z kolei w 1975 roku odprzedali Proszew Ryszardowi Górce. 

 During the time when the manor house belonged to Jozefacki family some strange events happened there. At nights the furniture and other objects inside the house moved on their own. The situation was serious enough that the owners decided to move to the outbuilding to sleep there. Taking into consideration the tragic history of the place we can well believe that some unknown force was responsible for that.

Mając w pamięci tragiczne dzieje dworu w czasie narodowego zrywu 1863 roku trzeba pamiętać o wydarzeniach, które miały miejsce gdy właścicielami majątku byli Józefaccy, kiedy to nocami straszyła we dworze siła nieczysta, która ponoć miotała przedmiotami. Było to uciążliwe do tego stopnia, że właściciele noce spędzali w oficynie, a za dnia powracali do dworu.


 Proszew is the estate with great potential. It is situated away from the main roads. The well-kept park borders with forests, fields and picturesque Kostrzyń River. We can only hope that this beautiful estate, built well over a century ago in style resembling Italian Villa Andrea Palladia, shall be restored to its full glory in a foreseeable future. 
Proszew to posiadłość z wielkim potencjałem, położona na uboczu, której dobrze zachowany park sąsiaduje z toczącą swe wody przez las i pośród pól rzeczką Kostrzyń. Należy mieć nadzieję, że ta piękna siedziba szlachecka, powstała ponad półtora wieku temu a nawiązująca do renesansowych willi Andrea Palladia, odzyska w niedalekiej przyszłości swój blask.
piątek, 11 listopada 2016

Polish style manor house in Gręzów village / Dwór w stylu polskim w Gręzowie

Nikon D5200 / 18-105

In Gręzów village, 10 kilometres away from Siedlce, there is beautiful and romantic manor house. The drive there is not hard but when you reach the place it is better to wear appropriate clothes. The number of insects per square metre which you can meet there is unbelievable. They are attacking you furiously from every side, buzzing wildly. The house is bordering with protected forest and lake reserve which explains the presence of many animals there. The wasps and mosquitos are the most visible, at least at first sight.

Nikon D5200 / 18-105

 W Gręzowie, dziesięć kilometrów od Siedlec znajduje się piękny, nastrojowy dwór. Dojazd nie jest zbyt trudny ale na miejscu w porze letniej należy się odpowiednio ubrać. Ilość owadów na metr sześcienny przekracza tu normę polską. Posiadłość znajduje się na terenie Rezerwatu Przyrody Stawy Broszkowskie. 

Nikon D5200 / 18-105
Nikon D5200 / 18-105

The house was built at the beginning of the 20th century by the constructor Wacław Jędrzejewski who also rebuilt the manor house in Chlewiska. The house is built of wood, it was plastered, but at the moment the plastering has been removed. As many other similar buildings it is covered with hip and valley roof. There is columned portico with triangle shaped projection. The house faces the park. There are outbuilding on both sides of the house. The park is wild, partially hiding from the common view this charming estate, especially in summer.

Nikon D5200 / 18-105

Dwór wzniesiony został  na początku lat dwudziestych minionego wieku przez budowniczego Wacława Jędrzejewskiego, wykonawcy przebudowy dworu w Chlewiskach. Dom jest drewniany i w oryginale był otynkowany, choć obecnie, z powodu remontu, cały tynk został skuty. Budynek nakryty jest czterospadowym blaszanym dachem z portykiem podpartym czterema kolumnami. Oryginalnym elementem jest trójboczny ryzalit nakryty daszkiem namiotowym, umieszczony na głównej osi elewacji z tyłu domu. Dwór frontem skierowany jest na park, a z przeciwnej strony znajdują się budynki folwarczne. Park jest zdziczały a potężne zarośla skutecznie zasłaniają elewację frontową tej urokliwej posiadłości. 

Nikon D5200 / 18-105
Nikon D5200 / 18-105

The house was a part of bigger Chlewiska estate. It belonged to Różański family, later to Helbich family and since 1926 to Aurelia Szacsznajder -Reymont, the wife of great Polish writer and Noble Prize winner for literature Władysław Reymont. In 1930 in all probability the house change the owner, getting into the hands of Feliks Tymieniecki. After nationalization in 1944 the house was the headquarters of the state farm fishing company. You can even see the small plaque on one of the walls from the times of communism. “State Farm Gołębiówka. 101. Farm Fishing Company in Broszków.”

Nikon D5200 / 18-105

Majątek stanowił jedną własność z Chlewiskami. Należał do Różańskich, później Helbichów, a od 1926 roku do Aurelii z Szacsznajdrów  Reymontowej, żony pisarza  i noblisty Władysława Reymonta. W roku 1930 dwór najprawdopodobniej przeszedł w posiadanie Feliksa Tymienieckiego. Po nacjonalizacji  w 1944 roku mieściło się tutaj gospodarstwo rybackie. Na elewacji widnieje jeszcze tablica adresowa z okresu komunizmu: „PGR Gołębiówka. 101. Zakład Rybny Broszków”.
Nikon D5200 / 18-105

Nikon D5200 / 18-105

Fotografie sprzed okolo 4 lat wykonane przez Sławomira Kordaczuka, któremu dziekuję za ich użyczenie.


Literature/Sources:
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Country manor houses and palaces in Mazovia. Poznań 2013.

Literatura:
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu. Poznań 2013.