niedziela, 14 czerwca 2015

Franciszek Jaszczold- the architect to the Polish noblemen of Podlasie county / Franciszek Jaszczołd – architekt siedzib szlachty podlaskiej


Villa in Patrykozy, which has recently been returned to its former glory, is the most outstanding design of Franciszek Jaszczołd. The designer proved his ability not only to shape space but also include various historical forms with the domineering elements of English neo-gothic.

Willa w Patrykozach to najwybitniejsze dzieło Franciszka Jaszczołda, które niedawno odzyskało swój blask. 
Autor projektu rezydencji wykazał się umiejętnością kształtowania przestrzeni oraz stosowania różnych form historycznych z których we wnętrzach dominuje ornamentyka charakterystyczna dla neogotyku angielskiego. 


Two rooms especially drew my attention. The conservatory with light coloured hardwood floor to ceiling windows takes the entire southern side of the house. From there we can admire charming views of vast fields, meadows and groves, perfectly imitating English countryside.
Moją szczególną uwagę zwróciły dwa pomieszczenia . Oranżeria znajdująca się od południowej strony pałacu, posiada stolarkę wykonaną  z jasnego drewna. Rozpościera się z niej, pełen wiejskiego klimatu widok na okoliczne pofałdowane pola, urozmaicone tu i ówdzie kępami drzew, przypominające - z przymrużeniem oka - angielski krajobraz.


Another highly original spot is the tower, with its English like interior, richly decorated with white stucco. Unbelievably beautiful arched entrance connects it with the nearby chamber.Drugie wielce oryginalne pomieszczenie to baszta, której angielskie w charakterze wnętrze, pokryte jest bogatą dekoracją stiukową. Niezwykle piękny łuk w ośli grzbiet łączy basztę z sąsiednią salą. 


Franciszek Jaszczołd, whose family arms of coats were the trumpets, was probably born in Warsaw around 1806. At the age of twenty he began to study Art at University of Warsaw, then he changed his major to building and construction. His education was interrupted by November Uprising after which the tsar closed the university. 1830s was especially busy time for Jaszczołd who designed numerous buildings in southern part of Podlasie county as well as Brześć region. Apart from villa in Patrykozy, he built from scratch or redesigned the palace and chapel in Neple,  palaces in Korczew , Rozkosz near Kamionka River and Mereczowszczyna, as well as manor houses in Wistyce, Kowerdziaki and Repki.
Franciszek Jaszczołd herbu Trąby  urodził się w roku 1806 w Warszawie(?). W wieku dwudziestu lat rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, z którego przeniósł się w trakcie nauki na Sekcję Budownictwa i Miernictwa. Edukację jego przerwało Powstanie Listopadowe, w wyniku klęski którego, carat zamknął uczelnię. Następne lata to okres intensywnej działalności zawodowej Franciszka Jaszczołda. Zaprojektował wówczas wiele obiektów dla dziedziców z terenów Podlasia Południowego i województwa brzeskiego. Wzniósł oprócz  willi w Patrykozach, pałac i kaplicę w Neplach,  pałac w Korczewie, dwory w Wistyczach i Kowerdziakach , pałac w Mereczowszczyźnie oraz przebudował pałac w Rozkoszy na rzeką Kamionką oraz dwór w Repkach.In 1940s  he married Salomea Tekla Ludmiła Rudnicka. The newly married couple settled down in the estate, which was Salomea’s dowry, in Kobylany Nadbużyn village. For the rest of his life he devoted himself to running the estate. He died there in 1873 and was buried in a local cemetery. 
W latach czterdziestych ożenił się z Salomeą Teklą Ludmiłą z Rudnickich i osiadł w posażnym majątku żony w Kobylanach Nadbużnych.  Poświęcił się wówczas pracy we własnym gospodarstwie. Zmarł w Kobylanach w 1873 roku, gdzie pochowany został na miejscowym cmentarzu.
Literature/Sources:
Katarzyna Murawska, Architectural Works of Franciszka Jaszczołda, in: ‘Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego’ Magazine, Siedlce 1980.
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Country manor houses and palaces in Mazovia. Poznań 2013.
Literatura:
Katarzyna Murawska, Prace architektoniczne Franciszka Jaszczołda, w:Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego, Siedlce 1980.
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu. Poznań 2013.

Prześlij komentarz