sobota, 19 listopada 2016

The return to Proszew / Powrót do Proszewa


In this post we are returning to the place we have already visited in June 2016 when I wrote about  the tragic history of the manor house in Proszew. (https://kresynastykukultur.blogspot.com/2015/06/tragic-history-of-manor-house-in.html). 

Powracam do dworu w Proszewie, który prezentowałem w czerwcu 2015 roku tytułując post „Tragiczna historia dworu w Proszewie” (https://kresynastykukultur.blogspot.com/2015/06/tragic-history-of-manor-house-in.html).  

I visited this unusual place again and to my great joy it turned out that the new owners undertook the effort of returning the manor house back to its former glory. Not only the house is being rebuilt but there was also a plaque unveiled attached to the gates. It informs the passer by about the history of the place linked the person of Wladyslaw Rawicz, one of the chiefs of Polish January Uprising of 1963 against Russians. 
Odwiedziłem to niezwykłe miejsce ponownie i okazuje się, że dwór ma gospodarzy, którzy dbają o przywrócenie rezydencji historycznego charakteru. Wnoszę to nie tylko po pracach renowacyjnych samej willi, ale przede wszystkim uwagę zwraca tablica, którą nowy właściciel umieścił na odnowionym parkanie. Tekst upamiętnia postać Władysława Rawicza, Naczelnika Cywilnego Województwa Podlaskiego podczas Powstania Styczniowego.  


 May I remind you that the owner of Proszew, Maksymiliam Oborski, betrayed Rawicz, releasing him the hands of Russians. The chief Rawicz was executed in Siedlce while Oborski himself was exiled to hard labour deep in Russia. When he returned to the country he sold the house in 1877 to Mr. O.Wołkowski. In 1895 the manor house changed the owner again when it was bought by Mrs Machliński while Jozefacki family purchased it in 1912. Since 1942 to 1975 the house belonged to Polkowski family who sold it to Ryszard Górka.
Przypominam, że właściciel Proszewa Maksymilian Oborski wydał Władysława Rawicza w ręce Rosjan. Naczelnika stracono w Siedlcach a Oborski skazany został na 10 lat katorgi. Po powrocie z zesłania sprzedał Proszew w roku 1877 O. Wołkowskiemu, po którym w 1895 dwór kupiła A. Machlińska a od 1912 właścicielami stała się rodzina Jozefackich. Od 1942 roku właścicielami byli Polkowscy, którzy z kolei w 1975 roku odprzedali Proszew Ryszardowi Górce. 

 During the time when the manor house belonged to Jozefacki family some strange events happened there. At nights the furniture and other objects inside the house moved on their own. The situation was serious enough that the owners decided to move to the outbuilding to sleep there. Taking into consideration the tragic history of the place we can well believe that some unknown force was responsible for that.

Mając w pamięci tragiczne dzieje dworu w czasie narodowego zrywu 1863 roku trzeba pamiętać o wydarzeniach, które miały miejsce gdy właścicielami majątku byli Józefaccy, kiedy to nocami straszyła we dworze siła nieczysta, która ponoć miotała przedmiotami. Było to uciążliwe do tego stopnia, że właściciele noce spędzali w oficynie, a za dnia powracali do dworu.


 Proszew is the estate with great potential. It is situated away from the main roads. The well-kept park borders with forests, fields and picturesque Kostrzyń River. We can only hope that this beautiful estate, built well over a century ago in style resembling Italian Villa Andrea Palladia, shall be restored to its full glory in a foreseeable future. 
Proszew to posiadłość z wielkim potencjałem, położona na uboczu, której dobrze zachowany park sąsiaduje z toczącą swe wody przez las i pośród pól rzeczką Kostrzyń. Należy mieć nadzieję, że ta piękna siedziba szlachecka, powstała ponad półtora wieku temu a nawiązująca do renesansowych willi Andrea Palladia, odzyska w niedalekiej przyszłości swój blask.
Prześlij komentarz