czwartek, 1 stycznia 2015

"SUB VETERI TECTU SED PARENTALI" - "Under the old roof but family one." / "Pod starym dachem, lecz rodzinnym".


The Manor in New Sucha near Siedlce

   75 km east of Warsaw and 26 from Siedlce there is the village of Nowa Sucha. In there we can find a manor house built of larch, founded by Ignacy Cieszkowski who was Castellan. 
   The estate was in possession of Cieszkowski family until the end of War World II when agricultural reform was introduced in Poland liquidating the large estates. The most outstanding representative of the family was politician, economist and Christian philosopher August Cieszkowski (1814-1894). In the late 1920s Sucha estate had 3847 acres of land. 
   In 1945 Bolsheviks, whose aim was to destroy Polish aristocratic and nobleman families, led Sucha estate to complete ruin.
   Sucha manor house is one of the very few left in this part of Europe that retained original walls and painted ceilings. When you stroll around the house and beautiful grounds which include park, gardens and ponds it is easy to believe that the time stopped. You can imagine that there were no wars and tragedies in the recent history of Poland and that our neighbours did not try to help us to organize our society the way they wanted it to be.
   The house is opened to tourists and the owners are very hospitable. They are of opinion that the place of such historical and cultural value should be open for the society. You can tour both the house and the grounds. The owners allow it even though it is a rare case in Poland where the law does not support such initiatives. The matter is quite different in Great Britain where National Trust helps the old families to keep their grand houses intact and open to public.
   The house was the location for many excellent period dramas such as : "Battle of Warsaw 1920", "Satan from the seventh grade," "Pornography" and "Maiden Vows".

Dwór w Nowej Suchej koło Siedlec.

   75 kilometrów na wschód  od Warszawy, a 26 od Siedlec leży wieś Nowa Sucha.Stoi tu  dwór modrzewiowy wystawiony w 1743 dla  Ignacego Cieszkowskiego kasztelana liwskiego.                W rękach Cieszkowskich posiadłość znajdowała się aż do chwili tzw. reformy rolnej przeprowadzonej po II wojnie światowej. Najwybitniejszym przedstawicielem rodu był ekonomista, polityk, filozof chrześcijański August Cieszkowski (1814-1894).  Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku posiadłość w Suchej liczyła 1557 hektarów.                                      Po przejęciu majątku bolszewicy w ramach unicestwienia stanu średnioszlacheckiego doprowadzili ich domy i gospodarstwo do stanu agonalnego. O wyjątkowości tego obiektu stanowią drewniane ściany i stropy, które są  w większości oryginalne, z widocznym upływem czasu. Za oknem widać pasące się konie i może się wydawać, że czas stanął w miejscu i nie było w naszym kraju wojny, kolektywizacji i sąsiadów chcących uszczęśliwić nas swoimi przepisami na organizację społeczeństwa.                                                                                                            Dom okala piękny park z aleją prowadzącą od bramy. Dwór jest zamieszkały, a właściciel niezwykle gościnnie usposobiony do turystów chcących zwiedzić dom i otoczenie. Traktuje udostępnianie obiektu historycznego jako obowiązek wobec społeczeństwa, choć nie ma takiej ustawy, ani tradycji w obecnej Polsce. Inaczej sprawa przedstawia się na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie właściciele korzystają ze wsparcia państwa w zamian za udostępnianie zamku zwiedzającym.                                                                                                                                   Sucha stanowiła plan filmowy dla wielu produkcji. Kręcono tu między innymi  „Bitwę Warszawską 1920”, „Szatana z siódmej klasy”, „Pornografię” i „Śluby panieńskie”.


Prześlij komentarz