piątek, 13 maja 2016

Jarczew – the meeting place of the elite / Jarczew – miejsce spotkań elit

Nikon D5200 , 18-105 (70mm), f 8 , 1/160 s

Driving  down the motorway from Łuków to Żelechów near Wilga River you can see from afar a vast park surrounding the large manor house.  Turning right we drive through the rich greenness towards the white house. The entire estate situated in Jarczew village consists of forty acres. The manor was built for Podoski family in the second half of the 19th century. Before then the estate was owned by several families among them Jarczewski, Trojanowski, Dąbrowski.

Przy trasie z Łukowa do Żelechowa za rzeczką  Wilgą widoczny jest z daleka park okalający dwór w Jarczewie. Po zjechaniu z szosy znajdujemy się wśród bujnej, soczystej zieleni która kryje duży murowany  dwór. Cały zespół dworski zajmuje imponujący obszar 17,4 hektara. Ziemiańska siedziba wzniesiona została dla rodziny Podoskich w II połowie XIX wieku. Wcześniej właścicielami posiadłości były rodziny Jarczewskich, Trojanowskich i Dąbrowskich.  

The years between 1918-1939 were the best for Jarczew. The owner of the estate, George Podoski, was related through his wife to president of the second Republic of Poland, Professor Ignacy Mościcki. The crème de la crème of Warsaw’s upper classes enjoyed spending their weekends and holidays in Jarczew. The estate situated only 150 miles from the capital, with its beautiful ponds and a park encouraged them to accept the invitation of hospitable hosts. 

Okres międzywojenny to czasy świetności Jarczewa. Właściciel majątku, Jerzy Podoski spokrewniony był przez żonę z Prezydentem Rzeczypospolitej profesorem Ignacym Mościckim. Położenie w odległości 100 kilometrów od Warszawy, duży i piękny park wraz ze sporym stawem i zapewne  gościnność gospodarzy spowodowała, że bawiła tutaj w ślad za prezydentem śmietanka towarzyska stolicy.  

During WWII German invaders also  appreciated the charms of the estate. They transformed it into rehabilitation centre for German soldiers so they could gain strength after hard work of introducing the ideas of their beloved Führer.  Manor house had no luck because after the totalitarian regime of national socialism it was faced with its communistic variant. In 1944 new demiurges arrived from the east, deciding to transform Poland into classless society. As a result of that all the landowners were removed from their palaces and deprived of their possessions. So called land reform forbade anyone from having more than 100 acres of farming land. Jarczew estate was nationalized and the State Agricultural Farm was created there. Nowadays some building are inhabited but the manor house itself is empty and sadly falling into ruin.

W czasie II wojny światowej okupanci niemieccy urządzili tu ośrodek rehabilitacyjny dla swoich żołnierzy, aby mogli skutecznie realizować ideę podboju świata według norm wytyczonych przez swego ulubionego kanclerza. Po totalitaryzmie narodowo – socjalistycznym nastała jego odmiana komunistyczna. W 1944 roku nowi demiurgowie przybyli ze wschodu, postanowili stworzyć w Polsce społeczeństwo bezklasowe i w tym celu doprowadzili do pauperyzacji ziemiaństwo polskie, wyrzucając ich z posiadłości i pozbawiając własności tych, których majątki liczyły powyżej 50 hektarów ziemi. Tzw. „reforma rolna” zniszczyła wysokowydajne kombinaty rolne, będące ośrodkami postępu na wsi. 

Autorką opracowania jest architekt krajobrazu Pani mgr inż. Anna Latoch
Zamieszczam list Pani Anji Latoch i bardzo dziękuję za zgodę na publikację.

Dzień dobry! Pisał Pan kiedyś o Jarczewie. Ja robiłam kilka lat temu dokładną inwentaryzację terenu i drzew w parku. Chciałam Panu przesłać pdf z ogólną koncepcją uporządkowania parku jaką zrobiłam wtedy na potrzeby ówczesnego dzierżawcy całego terenu gospodarstwa w Jarczewie ale długo szukałam pliku. Może Pan go załączyć do swoich opracowań z podaniem mojego autorstwa. Sądzę, że pokazanie całego założenia pokaże jak kompleksowo wtedy myślano o domu i jego otoczeniu. Tutaj np. na rysunku widać, ze staw ma kształt serca.  Pozdrawiam A.L.

POWIĘKSZ


Prześlij komentarz