sobota, 31 stycznia 2015

Castle in Trakai / Zamek w Trokach


Trakai Island Castle is situated on Lake Galve, built by Lithuanian Grand Prince Kęstutis in the second half of the 14th century. Many times under the attack of Teutonic Knights, it was being destroyed and repaired. The castle was at its best in times of Grand Prince Vytautas who was responsible for its final shape. Moscow invasion in Lithuania in 1655 caused that the fortifications collapsed under the siege by the aggressors and there was no point in rebuilding them.
Moreover, in the 17th century military strategy was quite different than in Middle Ages and the island fortress lost its importance. For the next three hundred years the castle on Lake Galve was not much more than romantic ruin.
Castle’s reconstruction began in 1929 when Trakai was within Polish borders and finished in 1987 in Soviet Lithuania. 
At the very first sight we can guess that this Medieval castle is brand new. Perhaps in time the fresh redness of the bricks will fade, making it look truly old, like it was with Malbork Castle which was rebuilt after WWII.
Zamek w Trokach położony na wyspie jeziora Galwe, zbudowany został przez księcia litewskiego Kiejstuta w drugiej połowie XIV wieku. Wielokrotnie atakowany przez Krzyżaków, był uszkadzany i naprawiany. Budowę  ukończył książę Witold i to za jego rządów zamek miał czasy swojej świetności. Najazd moskiewski na Litwę w 1655 roku spowodował, że fortalicja nie wytrzymała i została przez agresorów zniszczona w takim stopniu, iż zaniechano odbudowy.

Zmieniła się też technika wojskowa i gotyckie zamki zbudowane z cegły, nawet w tak strategicznym miejscu jak wyspa, straciły swoje właściwości obronne. Przez trzysta lat na wyspie Galwe znajdowała się romantyczna ruina.
Odbudowę zamku rozpoczęto w 1929 roku, kiedy Troki należały do Polski, a ukończono w 1987 roku w czasach Litwy sowieckiej. Na pierwszy rzut oka widać, że ten gotycki w formie obiekt jest nowy. Może kiedyś nabierze patyny, tak jak Malbork rekonstruowany cały czas od zakończenia II wojny światowej.


Prześlij komentarz