piątek, 11 listopada 2016

Polish style manor house in Gręzów village / Dwór w stylu polskim w Gręzowie

Nikon D5200 / 18-105

In Gręzów village, 10 kilometres away from Siedlce, there is beautiful and romantic manor house. The drive there is not hard but when you reach the place it is better to wear appropriate clothes. The number of insects per square metre which you can meet there is unbelievable. They are attacking you furiously from every side, buzzing wildly. The house is bordering with protected forest and lake reserve which explains the presence of many animals there. The wasps and mosquitos are the most visible, at least at first sight.

Nikon D5200 / 18-105

 W Gręzowie, dziesięć kilometrów od Siedlec znajduje się piękny, nastrojowy dwór. Dojazd nie jest zbyt trudny ale na miejscu w porze letniej należy się odpowiednio ubrać. Ilość owadów na metr sześcienny przekracza tu normę polską. Posiadłość znajduje się na terenie Rezerwatu Przyrody Stawy Broszkowskie. 

Nikon D5200 / 18-105
Nikon D5200 / 18-105

The house was built at the beginning of the 20th century by the constructor Wacław Jędrzejewski who also rebuilt the manor house in Chlewiska. The house is built of wood, it was plastered, but at the moment the plastering has been removed. As many other similar buildings it is covered with hip and valley roof. There is columned portico with triangle shaped projection. The house faces the park. There are outbuilding on both sides of the house. The park is wild, partially hiding from the common view this charming estate, especially in summer.

Nikon D5200 / 18-105

Dwór wzniesiony został  na początku lat dwudziestych minionego wieku przez budowniczego Wacława Jędrzejewskiego, wykonawcy przebudowy dworu w Chlewiskach. Dom jest drewniany i w oryginale był otynkowany, choć obecnie, z powodu remontu, cały tynk został skuty. Budynek nakryty jest czterospadowym blaszanym dachem z portykiem podpartym czterema kolumnami. Oryginalnym elementem jest trójboczny ryzalit nakryty daszkiem namiotowym, umieszczony na głównej osi elewacji z tyłu domu. Dwór frontem skierowany jest na park, a z przeciwnej strony znajdują się budynki folwarczne. Park jest zdziczały a potężne zarośla skutecznie zasłaniają elewację frontową tej urokliwej posiadłości. 

Nikon D5200 / 18-105
Nikon D5200 / 18-105

The house was a part of bigger Chlewiska estate. It belonged to Różański family, later to Helbich family and since 1926 to Aurelia Szacsznajder -Reymont, the wife of great Polish writer and Noble Prize winner for literature Władysław Reymont. In 1930 in all probability the house change the owner, getting into the hands of Feliks Tymieniecki. After nationalization in 1944 the house was the headquarters of the state farm fishing company. You can even see the small plaque on one of the walls from the times of communism. “State Farm Gołębiówka. 101. Farm Fishing Company in Broszków.”

Nikon D5200 / 18-105

Majątek stanowił jedną własność z Chlewiskami. Należał do Różańskich, później Helbichów, a od 1926 roku do Aurelii z Szacsznajdrów  Reymontowej, żony pisarza  i noblisty Władysława Reymonta. W roku 1930 dwór najprawdopodobniej przeszedł w posiadanie Feliksa Tymienieckiego. Po nacjonalizacji  w 1944 roku mieściło się tutaj gospodarstwo rybackie. Na elewacji widnieje jeszcze tablica adresowa z okresu komunizmu: „PGR Gołębiówka. 101. Zakład Rybny Broszków”.
Nikon D5200 / 18-105

Nikon D5200 / 18-105

Fotografie sprzed okolo 4 lat wykonane przez Sławomira Kordaczuka, któremu dziekuję za ich użyczenie.


Literature/Sources:
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Country manor houses and palaces in Mazovia. Poznań 2013.

Literatura:
Piotr Libicki, Marcin Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu. Poznań 2013.
Prześlij komentarz