piątek, 20 lutego 2015

Manor house in Iganie / Dwór w Iganiach

  Manor house in Iganie is situated only six kilometres from the centre of Siedlce. Classicist house was built in 1828 by Colonel Antoni Cendrowski. In its initial shape the house had  large hip and valley roof, covered with shingle. The remnants of the old roof was left over the porch. The building is in quite a good condition despite obvious neglect.
During Polish-Russian war of 1831, on the 10th of April the battle took place near Iganie village, where the troops led by General Ignacy Prądzyński conquered more numerous regiment of Russian gen. Grigorij Rosen. The enemy lost 1500 soldiers and another 3000 was taken hostage.  In most probability in Iganie manor house the chief in command, General Jan Skrzynecki, who was responsible for not taking the right action to invade Siedlce, spent the night.
In the 1970s Iganie manor house was the set for Oscar nominated movie “Days and Night” based on bestselling historical novel by Maria Dąbrowska directed by Jerzy Antczak.
For some time now beautiful reconstruction of  Battle of  Iganie has taken place near the manor. When can we expect to have this historical house rescued from neglect?
The generation of Second Republic of Poland did their duty and founded the monument commemorating one hundred year anniversary of  Battle of Iganie.
Until year 2031 our generation seems to have enough time left to create a museum devoted to November Uprising in Iganie manor house near Siedlce.

 Dwór w Iganiach dzieli od centrum Siedlec sześć kilometrów. Klasycystyczny obiekt wzniesiono w 1828 roku dla pułkownika Antoniego Cendrowskiego. Dom miał pierwotnie czterospadowy dach pokryty gontem. Z gontu zostały resztki widoczne na niewielkim daszku, nad wejściem na ganek. Pomimo zaniedbania budynek trzyma się całkiem nieźle.
W czasie wojny polsko – rosyjskiej 1831 roku, w dniu 10 kwietnia pod Iganiami rozegrała się bitwa, w której wojska dowodzone przez gen. brygady Ignacego Prądzyńskiego rozbiły znacznie liczniejszy korpus rosyjski gen. Grigorija Rosena. Wróg stracił 1500 zabitych i 3000 jeńców. Straty polskie nie przekroczyły 400 zabitych. Prawdopodobnie w igańskim  dworze nocował po bitwie sam wódz naczelny gen. Jan Skrzynecki, który jednak zmarnował szansę na zajęcie Siedlec przez wojska polskie.
W połowie dekady lat siedemdziesiątych dwór w Iganiach stał się planem filmowym „Nocy i Dni” według Marii Dąbrowskiej, w reżyserii Jerzego Antczaka. 
Od pewnego czasu odbywają się w okolicy piękne inscenizacje bitwy pod Iganiami. Kiedy doczekamy się wykupienia z rąk prywatnych dworu, w którym kwaterowało dowództwo Powstania? 
Pokolenie II Rzeczypospolitej stanęło na wysokości zadania i wystawiło w setną rocznicę igańskiej wiktorii pomnik. 
Do roku 2031 zostało właśnie tyle, aby rozpocząć prace związane z utworzeniem muzeum Powstania Listopadowego we dworze w Iganiach pod Siedlcami. Prześlij komentarz