niedziela, 7 czerwca 2015

Tragic history of the manor house in Proszew / Tragiczna historia dworu w Proszewie

Manor house in Proszew in Grębków County was erected in the mid 19th century as the imitation of XVI century Italian villa. River Kostrzyń crosses the park surrounding the house which was built for Max Oborski, born in Proszew (1809-1878), painter and watercolourist, the friend of Piotr Michalowski. 

Dwór w Proszewie w gminie Grębków, powstał w połowie XIX wieku, w czasach mody na historyzm i nawiązywał do XVI wiecznej renesansowej willi włoskiej. Tuż obok parku dworskiego przepływa rzeka Kostrzyń, będąca dopływem Liwca.  Dom zbudowany został dla Maksymiliana Oborskiego, urodzonego w Proszewie (1809 -1878), rysownika i akwarelisty, przyjaciela Piotra Michałowskiego. 

During January Uprising in the manor house the chief of Podlasie voivodeship, Władysław Rawicz, kept his office. On September 27th 1863 Russians arrested Rawicz as well as several other rebels and the owner of the estate. Maksymilian Oborski, during questioning, revealed to Russians all his knowledge about the rebellion in Podlasie County. As a result of his actions tens of Polish rebels were captured by Russians. Oborski told Russians about the archive hidden in the basement of his house. The documents which were found there proved the guilt of Władysław Rawicz who was hanged in Siedlce on November 21st 1863.
W czasie Powstania Styczniowego w dworze znajdowała się kancelaria naczelnika cywilnego województwa podlaskiego Władysława  Rawicza. 27 września 1863 roku Moskale aresztowali w Proszewie Rawicza, kilku powstańców oraz właściciela majątku. Maksymilian Oborski podczas przesłuchania zdradził Rosjanom całą siatkę konspiracyjną na Podlasiu, w wyniku czego w ręce caratu trafiły dziesiątki powstańców. Oborski wyjawił miejsce przechowywania archiwum powstańczych władz wojewódzkich, które było zakopane w piwnicy jego dworu. Znajdowały się tam m. in. dokumenty poważnie obciążające Władysława Rawicza. Naczelnik cywilny województwa podlaskiego Władysław Rawicz został powieszony  21 listopada 1863 roku w Siedlcach.


Ciąg dalszy historii dworu w Proszewie tutaj:
//kresynastykukultur.blogspot.com/2016/11/the-return-to-proszew-powrot-do-proszewa.html


Sources:
Libicki M., Libicki P., Manor Houses and Country Palaces in Masovia Province, Ponzań 2013;
Grzegorz Welik,Władysław Rawicz – Tragic Hero of January Uprising, Kurier Siedlecki, January 2014.

Żródła:
Libicki M., Libicki P., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Grzegorz Welik,Władysław Rawicz - tragiczny bohater Powstania Styczniowego, Kurier Siedlecki, styczeń 2014.Prześlij komentarz