czwartek, 11 lutego 2016

Rococo palace in Radzyń Podlaski / Rokokowy pałac w Radzyniu Podlaskim

 Palace in Radzyń Podlaski is one of the most beautiful rococo residences in Poland. The first building, which served as a medieval stronghold rather than the residence, was erected as soon as in the fifteenth century by Kazanowski family. 

Pałac w Radzyniu Podlaskim to jedna z najpiękniejszych rezydencji rokokowych w Polsce.  Pierwsza budowla na miejscu dzisiejszego Pałacu Potockich wzniesiona została już w XV wieku przez rodzinę Kazanowskich. Miała ona charakter średniowiecznej warowni. 

The original palace was built in 1686 for Stanislaw August Szczuka and was designed by August Loccio. Eustachio Potocki commissioned Jacob Fontana to rebuild it, which took place from 1740 until 1759. The palace was decorated with sculptures by John Chrysostom Redler.

Pałac w pierwotnej formie wzniesiony został w 1686 roku dla Stanisława Augustyna Szczuki według projektu Augustyna Locciego. Przebudowany w latach 1740 – 59 dla Eustachego Potockiego  według projektu Jakuba Fontany. Dekoracja rzeźbiarska pałacu jest dziełem Jana Chryzostoma Redlera. 

The main body of the palace consists of two storey building with three protrusions on the front. Attached two it there are two spacious wings, creating vast courtyard. The residence in surrounded by beautiful park designed by John David Knackfus. During WWII in 1944 the palace burned down. It was reconstructed after the war and since then has been used as the headquarters of municipal authorities. 

Pałac składa się z piętrowego budynku głównego z trzema ryzalitami, do którego przylegają dwa skrzydła boczne, tworząc obszerny dziedziniec. Do rezydencji przylega park zaprojektowany przez Jana Dawida Knackfusa. W wyniku działań wojennych pałac spłonął w 1944 roku. Odbudowany po II wojnie światowej jest siedzibą instytucji miejskich.Sources / Tekst - źródło: http://www.radzyn-podl.pl


Prześlij komentarz