niedziela, 19 lutego 2017

Duchy of Masovia Castle in Liw / Zamek książąt mazowieckich w Liwie


Pentax K10D
Nikon D700 / Nikkor 35-135

Eighty kilometers east of Warsaw, in the valley of the River Liwiec there is an old stronghold which once belonged to the Dukes of Masovia. Osiemdziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy, w rozległej dolinie rzeki Liwiec, w Liwie, znajduje się malowniczo położony zameczek Księstwa Mazowieckiego. 

Pentax K10D


Nikon D700 / Nikkor 35-135

The stronghold was built for Duke of Masovia Janusz I Old (born 1346 died 1429). At the time the castle was situated in a strategic place at the bank of the River Liwiec which created a natural border between the Duchy of Masovia and Lithuania. The stronghold in Liw was to protect Masovia from the frequents invasions of Lithuanians and Yotvingians.  After the Polish- Lithuanian union in 1385 and the incorporation of Masovia into Crown of Poland in 1526 the castle lost its importance. Liw returns to its former glory for a short time during the reign of Queen Bona who lived in Masovia with her daughters after the death of her husband.  Unfortunately in 1703 Swedish invadors captured the castle in Liw, destroyed it and robbed everything of value sailing it to Sweden. In 1792 the manor house was built where the castle once stood. It served as the headquarters of local governmental administration. During WWII Otto Warpechowski convinced Germans that what was left of the stronghold of Dukes of Masovia, was  in truth the ruins of old Teutonic Order castle. Germans rebuilt the castle recognizing it as a part of the German culture which supposedly existed in eastern Masovia in Middle Ages.

Nikon D700 / Nikkor 35-135
Warownię wzniesiono z inicjatywy księcia warszawskiego Janusza I Starszego (ur. 1346 – zm. 1429). Zamek położony w strategicznym miejscu nad rozlewiskami Liwca, na pograniczu mazowiecko – litewskim, chronił  Księstwo Mazowieckie przed najazdami Litwinów i Jaćwingów. Po Unii z Litwą (1385) i włączeniu Mazowsza do Korony (1526) zamek stracił swoje graniczne  znaczenie.
Lata świetności przeżywa Liw na nowo w czasach Królowej Bony. Jednak w 1703 roku Szwedzi zdobyli Liw, następnie zburzyli twierdzę a wyposażenie wywieźli na drugą stronę Bałtyku. Na miejscu warowni postawiono w 1792 roku dwór, który stał się siedzibą starostwa i sądu ziemskiego.  
W czasie II wojny światowej Otto Warpechowski przekonał  Niemców, że ruiny mają krzyżackie pochodzenie.  Spowodował odbudowę polskiego zamku przez okupantów, przekonanych o obecności germańskiej kultury na wschodzie Mazowsza. 

Zenit TTL  /   Fuji Superia 200

After the war the rebuilt of the castle was completed. The museum of old weaponry was created in the manor house in 1963. Po wojnie dokończono  odbudowę zamku a we dworze umieszczono w 1963 roku Muzeum Zbrojownię. 

Zenit TTL  /   Fuji Superia 200

Prześlij komentarz