sobota, 28 marca 2015

Classicist manor house from Rudzienko. / Klasycystyczny dwór z Rudzienka.

In the Museum of Wooden Architecture in Nowa Sucha near Siedlce we can find many interesting objects and among them there is a wooden manor house from Rudzienko near Kołbiel village.
This wooden manor house was built in 1825 and was designed by Hilary Szpilowski. During communism era it housed the primary school. In 2001 deteriorating building was taken apart and moved from Rudzienko village to Nowa Sucha where it was rebuilt.
The house has hip and valley mansard roof typical for Polish architecture. The main embellishment is the four pillared portico. The pond located nearby adds additional charm.

W Muzeum Architektury Drewnianej w Nowej Suchej koło Siedlec, obok innych obiektów, znajduje się przeniesiony z Rudzienka koło Kołbieli drewniany dwór.
Zbudowany został w 1825 roku według projektu Hilarego Szpilowskiego. W okresie komunizmu, we dworze mieściła się szkoła podstawowa. W roku 2001 niszczejący obiekt  rozebrano i przeniesiono z Rudzienka do skansenu w Nowej Suchej.
Dom posiada czterospadowy dach kryty gontem. Ozdobą klasycystycznej budowli jest czterokolumnowy portyk. Nieopodal znajduje się staw dodający uroku otoczeniu dworu.

Digital photo I took with Nikon D70, Nikkor 18-70 lens with polarizing filter Hoya.
Analog photo was taken with Nikon F70, Nikkor 35-80 lens, Fujichrome Sensia 100 ISO


Fotografie cyfrowe wykonałem Nikonem D70, obiektyw Nikkor 18-70 z filtrem polaryzacyjnym Hoya. Fotografia analogowa: Nikon F70 z obiektywem Nikkor 35-80, Fujichrome Sensia 100 ISO.

Sources:
Libicki M., Libicki P., Manor Houses and Country Palaces in Masovia Province, Ponzań 2013;
Marek Kwiatkowki, Sucha. Musuem of Wooden Architecture of Siedlce Region, Warsaw 2005; 

Żródła:
Libicki M., Libicki P., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.Marek Kwiatkowski, Sucha. Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego, Warszawa 2005


Prześlij komentarz