poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Saint Florian from Wyszków at the Liwiec River / Św. Florian z Wyszkowa nad Liwcem.

Pentax  K10D / f: 8 / s: 1/100.


Wyszków at the Liwiec River is extraordinary place, blessed with the most beautiful small chapels in eastern Mazovia. Earlier I wrote about the chapel of Saint John of Nepomuk and today I present you with the chapel of Saint Florian. Built of brick, plastered in white chapel is covered with red tile roof. We can see that the entire structure is a little crooked, leaning to one side. Saint Florian, the patron of fire fighters, ironmasters, pottery makers and bakers, is depicted in wooden sculpture created in the 18th century.
Wyszków nad Liwcem to niezwykła miejscowość, gdzie znajdują się najpiękniejsze kapliczki na wschodzie Mazowsza. Wcześniej fotografowałem kapliczkę ze św. Nepomucenem, a dzisiaj polecam obejrzenie św. Floriana. 
Murowana, otynkowana i pobielona kaplica przykryta daszkiem, pokrytym czerwoną dachówką jest wyraźnie odchylona od pionu. Postać św. Floriana, patrona strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy przedstawiona w polichromowanej  drewnianej rzeźbie, pochodzi podobnie jak kapliczka z XVIII wieku.Prześlij komentarz