niedziela, 1 marca 2015

Scottish Café in Lvov / Kawiarnia Szkocka we Lwowie

In this photo we can see the building where, during the times when Lvov was still within Polish borders, the famous coffee house was situated, so called Scottish Café. It was in Academic Street which was extremely fashionable and posh in those times. 
Scottish Café was the meeting place of famous mathematicians who liked to brainstorm their brilliant ideas there over the cup of tea, coffee or even something stronger, enjoying cigars and bohemian atmosphere. Many world famous math theories had their beginning in this place. They were often written down rather haphazardly on a piece of paper napkin or even marble coffee tables. Finally they were all collected to be published in a journal, later named Scottish Book or Studia Mathematica. 
Among the most outstanding representatives of Lvov School of Mathematics and at the same time the faithful clients of Scottish Café were Professors Hugo Steinhaus, Stefan Banach, Stanislaw Mazur, Stanislaw Ulam, Anotni Łomnicki, Karol Borsuk and Kazimierz Kuratowski.
Not only mathematicians visited Scottish Café but also philosophers like Kazimierz Ajdukiewicz and chemists like Roman Małachowski.
Without a doubt the shining star among all of them was splendid mathematician Stefan Banach who had been discovered and brought to Lvov by Hugo Steinhaus. Banach was the initiator of the most of scientific discussions at Scottish Café. The brainstorming method used by mathematicians from Scottish Café was described in the USA by Alex Osborn in 1948. It was used by Americans, including Edward Teller and the student of Banach, Stanisław Ulmach, to work on hydrogen bomb in Project Manhattan in Los Alamos, New Mexico.

W budynku widocznym na fotografii mieściła się w czasach polskich Kawiarnia Szkocka. Lokal znajdował się przy ulicy Akademickiej, którą śmiało można nazwać salonem przedwojennego Lwowa.
Szkocka to miejsce słynnych spotkań matematyków, którzy każdą wolną chwilę przeznaczali na uczestniczenie w burzy mózgów, w czasie której powstawała ogromna liczba nowych problematów. W kawiarnianej atmosferze, przy zapachu kawy i w gęstym dymie papierosowym, zapisywano je na marmurowych stolikach, następnie na serwetkach, aż w końcu w specjalnym kajecie, z którego powstała Księga Szkocka – zeszyt w którym notowano dyskusje prowadzone przez matematyków lwowskich.
Do najwybitniejszych przedstawicieli Lwowskiej Szkoły Matematycznej a jednocześnie bywalców kawiarni przy Akademickiej 27, możemy zaliczyć profesorów Hugo Steinhausa, Stefana Banacha, Stanisława Mazura, Stanisława Ulama, Antoniego Łomnickiego, Karola Borsuka czy Kazimierza Kuratowskiego.
Do Szkockiej wpadali nie tylko matematycy. Bywał tu często filozof Kazimierz Ajdukiewicz i chemik Roman Małachowski.
Niewątpliwie gwiazdą środowiska był genialny Stefan Banach, którego odkrył i sprowadził do Lwowa Hugo Steinhaus. To Banach inicjował dyskusje w Szkockiej. Metoda pracy jaką stosowali lwowscy matematycy już w latach dwudziestych, została sformułowana dopiero 1948 roku przez Amerykanina Alexa Osborna jako burza mózgów. Stosowana była jak wspominał uczeń Banacha i twórca - wraz z Edwardem Tellerem - amerykańskiej bomby wodorowej Stanisław Ulam,  w realizacji Projektu Manhattan w ośrodku badań jądrowych w Los Alamos. 

The photo of Stefan Banach tombstone from Lychakiv Cemetery in Lvov.
Na fotografii nagrobek Stefana Banacha na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

I recommend the book by Mariusz Urbanek entitled. “The Greats. Lvov School of Mathematics,” where we can find many interesting facts about mathematicians from Lvov.
Polecam lekturę książki Mariusza Urbanka pt.: „Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna”, gdzie możemy znaleźć wiele ciekawych informacji o matematykach lwowskich. 

Prześlij komentarz