niedziela, 27 listopada 2016

The drummer of Rolling Stones chooses Polish manor house / Perkusista Rolling Stonesów woli polski dwór

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

In September 2016 I participated in the conference devoted to the subject of everyday life in Polish manor house at the turn of the 19th and 20th century Two day event was organized by Regional Museum in Siedlce. On the second day we toured the manor houses and palaces of South Podlasie region. One of the places we visited was Zaborek village which is a museum of wooden architecture. All the objects are original apart from Lineman House which is an exact copy. 

We wrześniu 2016 roku uczestniczyłem w sesji „Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku”, której organizatorem było Muzeum Regionalne w Siedlcach. Drugiego dnia objechaliśmy  pałace i dwory Południowego Podlasia. Jednym z odwiedzanych obiektów było Uroczysko Zaborek, które jest żywym skansenem budownictwa drewnianego. Wszystkie obiekty są oryginalne oprócz „dróżniczówki”, która jest wierną kopią domu dróżnika. Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

 Wooden parish, covered with ivy was built in 1880 in Czemierniki to be later moved to Zaborek. It is a house where the member of Rolling Stones Charlie Watts lived together with his wife during the auction of Arab horses in nearby Janów Podlaski. Having at his disposal the best hotels Mr. Watts chose to live in Polish manor house.

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Drewniana, obrośnięta zielenią plebania wybudowana w 1880 roku  w Czemiernikach i przeniesiona do Zaborka to dom, w którym, w czasie aukcji koni arabskich odbywającej się w pobliskim Janowie Podlaskim, mieszka członek zespołu The Rolling Stones Charlie Watts  wraz z małżonką. Mając do dyspozycji nowoczesne hotele, wybrał wygodny polski dwór. 

Nikon D700 / 19-35 Soligor
Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor + filtr polaryzacyjny

Nikon D700 / 19-35 Soligor + filtr polaryzacyjny

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

One room peasant cottage from the second half of the 19th century moved from Kwasówka village. It retained its original interior design.
Jednoizbowa  chata chłopska z drugiej połowy XIX wieku przeniesiona z miejscowości Kwasówka. Posiada wiernie zachowane wyposażenie. 

Nikon D5200 / 18-105 

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D700 / 19-35 Soligor


Nikon D700 / 19-35 Soligor

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny


Nobleman residence called White Manorhouse has existed since 1844. During January Uprising of 1863 the parson supported Polish regiment giving them food. 
Szlachecka siedziba zwana Bielonym Dworkiem, swoją historią sięga roku 1844. W czasie  Powstania Styczniowego proboszcz wspierał oddział powstańczy dostarczając mu żywności.

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

The church from Choroszczynka was built during the Second Republic of Poland (1918-1939) in a style similar to what we can see in mountain region of Poland in Zakopane. Today it no longer serves as a temple but it is used as a conference room. 
Kościółek z Choroszczynki zbudowany został w okresie II Rzeczypospolitej w stylu nawiązującym do zakopiańskiego. Obecnie kościółek jest zdesakralizowany i służy celom konferencyjnym. The cottage of poor nobleman built in 1862, moved from Leszczanka village. 

Dom szlachty zaściankowej z  1862 roku, przeniesiony ze wsi Leszczanka.

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

Windmill built in 1923 in Zaczopki village. 
Wiatrak „koźlak” zbudowany w 1923 roku we wsi Zaczopki.

Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

Smithy built in 1947, moved from Żuki village. 
Kuźnia z 1947 roku, przeniesiona z miejscowości Żuki.


The faithful copy of Lineman House built during Tsarist Times from Hajnówka.
Wierna kopia carskiej dróżniczówki, czyli po prostu domu dróżnika z okolic Hajnówki. 


Nikon D5200 / 18-105 + filtr polaryzacyjny

Komentarze:


Paweł Wołos Miałem przyjemność pracować u Charliego w Anglii, oni tam też mieszkają w "skansenie". Moi rodzice wciąż tam są i mieszkają w ich starym domku (dosłownie). Wygląda jak lepianka kryta strzechą, ale klimat jest niesamowity 

Prześlij komentarz