niedziela, 22 stycznia 2017

Manor house in Gałki village / Dwór w Gałkach


Pentax K10D , Takumar 35/2,8

Gałki village from the 15th to 18th century belonged to Gałecki family. Later the estate was owned by several other noble families such as Rudziński, Klicki, Łubieński, Popiel. In 1876 the new brick house was erected for Krzywiński family. It was designed by Boleslaw Paweł Podczaszyński.

Gałki od XV do XVIII w. należały do rodu Gałeckich. Potem przechodziły w ręce Rudzińskich, Klickich, Łubieńskich i Popielów. W 1876 roku zbudowano dla rodziny Krzywińskich murowany dwór według projektu Bolesława Pawła Podczaszyńskiego. 

Pentax K10D , Tamron 70-300

With the beginning of the 20th century the estate was owned by Władysław Kraśniewski. In 1930 the estate was divided into smaller parts and sold out due to huge debt of its owner. Until 1944 Mr Roman Kowalski resided in the house. After the war the estate became largely devastated. It existed as SAF- State Agricultural Farm. The chief manager of SAF ordered to cut off a few dozens of old trees in one day. Some of them were two hundred years old.
Z początkiem XX wieku majątek przeszedł w posiadanie Władysława Kraśniewskiego. W latach trzydziestych w wyniku długu, dobra uległy parcelacji a dwór do 1944 roku użytkowany był przez Romana Kowalskiego. Po wojnie posiadłość zajęło Państwowe Gospodarstwo Rolne i jak niemal wszędzie, dwór uległ poważnej dewastacji. Zniszczono również park w którym „dyrektor” PGR. nakazał wyciąć jednego dnia, kilkadziesiąt dwustuletnich drzew. 

Pentax K10D , Takumar 35/2,8

Todays, thanks to the care of Gujski family, the house not only returned to its former glory but also became the cultural center of the neighbourhood. On the tympanum we read in Latin Gloria Tibi Domine meaning Glory to you, Lord. New trees are planted in the park. The owners rescue and move to Gałki wooden artifacts from other villages. From the south Gałki estate borders with picturesque fishing ponds which stretch up to the Museum of Wooden Architecture in Nowa Sucha.
Obecnie dzięki rodzinie Gujskich, dworek nie tylko odzyskał dawną świetność, ale stał się też lokalnym centrum kultury. Na tympanonie umieszczono napis „Gloria Tibi Domine” – Chwała Tobie, Panie. Nasadzane są nowe drzewa, dzięki którym park otaczający dwór odzyskuje dawny charakter. Właściciele sprowadzają do posiadłości stare zabudowania wiejskie, tworząc zalążek pięknej kolekcji architektury drewnianej. Posiadłość w Gałkach zamyka od strony południowej wyjątkowo malowniczy zespół kilkunastu stawów hodowlanych, ciągnący się aż do skansenu w Nowej Suchej. 

Manor house in Gałki is the most unusual house and very fortunate to gain new owners who see the urgent need to cultivate Polish national culture.
Dwór w Gałkach to miejsce niezwykłe, które miało szczęście trafić w ręce Państwa Gujskich, zasługujących na miano wskrzesicieli kultury narodowej.  

Pentax K10D , Takumar 35/2,8

Pentax K10D , Takumar 35/2,8


Pentax K10D , Tamron 70-300

Pentax K10D , Tamron 70-300


Dwór w Gałkach w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Dziękuję Panu Tomaszowi Nasiłowskiemu za przesłanie fotografii.

Zamieszczam linki do reportarzy opowiadających o właścicielach dworu w Gałkach:
http://vod.tvp.pl/15296460/11062014
orazPrześlij komentarz