czwartek, 29 stycznia 2015

Manor house in Krynica, Podlasie county / Dworek w Krynicy Podlaskiej
The manor house in Krynica near Siedlce has been the object of my interest for a long time. The first photography depicts the state it was in 1982 when it was a part of the State Agricultural Farm which had been created in place of old estate. The house was built at the turn of 19th and 20th century in most probability for the estate’s foreman as Krynica was the part of the larger estate, Patrykozy.Between the two great wars (1918-1939) the estate had over 170 acres and arboricultural character. In the last decade of Polish People’s Republic  there was literally nothing there, the house was abandoned and largely devastated. Only the small chapel, which we can see in front of the house, was taken care by the locals. The manor is surrounded by beautiful park with the old river flowing near it.Local tales say that in that very river the knights were drowned after fighting in the battle near Krynica. That is why no children go there at night and even adults do not linger over that place. The farmers found the pieces of old weapons there so they could be the remnants of Sudovian armours.The manor house was lucky enough to find a private owner who renovated it starting from the gardens and the park. At present moment the house, chapel and garden are beautifully restored. The inside of the house looks even better.

The older photo was taken with Nikon F70 using  slide Kodak, the second picture was taken with Nikon D700.

Dwór w Krynicy koło Siedlec obserwuję od dawna. Pierwsza fotografia przedstawia stan z 1983 roku, kiedy to obiekt ten należał do Państwowego Gospodarstwa Rolnego, funkcjonującego po dawnym majątku. Dom zbudowano na przełomie XIX i XX wieku, prawdopodobnie dla zarządcy folwarku w Krynicy będącego częścią dóbr w Patrykozach. W okresie międzywojennym gospodarstwo przybrało charakter sadowniczy i liczyło około 70 hektarów ziemi. W ostatniej dekadzie PRL – u we dworze były pustki czyli nic. Jedynie o kapliczkę wierni mieszkańcy Krynicy dbali. Dwór okala piękny park dochodzący aż do Starej Rzeki przepływającej nieopodal. Miejscowe podania ustne przekazują, że w rozlewiskach tej rzeki w dawnych czasach potopili się rycerze, którzy polegli tu w wielkiej bitwie stoczonej koło Krynicy. Dlatego, żadne dziecko nie zapuszczało się tam nocą, a starsi przyspieszali kroku obok tego miejsca. Rolnicy wyorywali na okolicznych polach fragmenty narzędzi, czy też broni, więc być może, były to pozostałości po wyprawach Jaćwingów. Wracając do dworu, to miał on szczęście znaleźć dobrego gospodarza, który renowację rozpoczął od zagospodarowania zdziczałego ogrodu. Obecnie dom, kapliczka i ogród są odrestaurowane. Wnętrze domu prezentuje się jeszcze lepiej, niż przedstawiony widok  od frontu.


Starsze zdjęcia zostały wykonane aparatem Nikon F70, na slajdzie Kodak, a następne  Nikonem D70 i D700.

foto:Sławomir Kordaczuk

foto: Sławomir Kordaczuk
foto: Sławomir Kordaczuk

Zdjęcie z roku 1993. foto: Sławomir Kordaczuk


Dziękuję bardzo Panu Sławomirowi Kordaczukowi za nadesłanie zdjęć.
FOTOGRAFIA Z KSIĄŻKI SŁAWOMIRA KORDACZUKA "SIEDLECKI FOTOGRAF ADOLF GANIEWSKI (GANCWOL)"Prześlij komentarz