niedziela, 12 kwietnia 2015

Wooden villas in Zwierzyniec/ Drewniane wille na Zwierzyńcu

Vilnius is not a huge city, but it is just perfect to just live there and enjoy life. On one side of Neris River near the Gediminas Avenue, in the past named after Adam Mickiewicz, there is modern building of Lithuanian parliament. It is enough to cross the bridge to find yourself in a completely different world of Zwierzyniec borough. Until the 18th century this part of town belonged to Radziwiłł family. Later many aristocrats and tsarist officials lived in Zwierzyniec. At last Russian emperor, tsar Alexander I, built one of his summer residences in there. Nevertheless, the name Alexandria, was not accepted by the locals. In 1901 Zwierzyniec became strictly residential neighborhood. 

Wilno nie jest wielką aglomeracją, jest w sam raz po to, aby mieszkać i cieszyć się życiem. Po jednej stronie Wilii przy reprezentacyjnym Prospekcie Giedymina, dawniej noszącym imię Adama Mickiewicza, tuż nad rzeką, znajduje się nowoczesny gmach litewskiego parlamentu. Po przejściu przez Most Zwierzyniecki znajdujemy się w zupełnie innym świecie. Do XVIII wieku tereny te stanowiły własność Radziwiłłów. Następnie znajdowały się tutaj rezydencje arystokratów, carskich urzędników, aż w końcu urządził tu letnią rezydencję sam imperator, car Aleksander I. Nazwy Aleksandria Wilnianie nie zaakceptowali. W 1901 roku Zwierzyniec przeszedł na własność miasta i stał się dzielnicą willową. 

The wooden houses, when they were erected, were hardly considered to be tasteful by many. Time added to the beauty and charm of Zwierzyniec. Wooden neighbourhood in European capital is something pretty unique. In Poland wooden houses are removed or hidden behind newer buildings. People of Vilnius should be praised for their maturity when it comes to preserving and appreciating the past. 

Drewniane domy, w czasach kiedy powstawały, nie przez wszystkich Wilnian uważane były za gustowne. Czas upiększył pokryty patyną i tonący w zieleni Zwierzyniec. Drewniana dzielnica w stołecznym europejskim mieście to ewenement. W Polsce likwiduje się drewniane domy traktując je jako wstydliwy dowód zacofania. Każdy – no prawie każdy - chce mieszkać w kamienicy. Władzom Wilna należą się brawa za dojrzałość i odwagę. 


Map of Zwierzyniec in 1937 (W. Zahorski, Vilnius Travel Guide, Vilnius 1937), Jerzy Szałygin, Historic wooden architecture of Vilnius Zwierzyniec Borough.
Plan Zwierzyńca 1937 r. (W. Zahorski, Wilno. Przewodnik krajoznawczy, Wilno 1937), Jerzy Szałygin, Zabytkowa drewniana architektura mieszkalna wileńskiego Zwierzyńca.

Prześlij komentarz