wtorek, 10 marca 2015

Second life of organist’s house. / Drugie życie domu organisty.
Polish writer Wladyslaw Reymont, Nobel Prize laureate in Literature, gave the most complex description of the life of church organist in his novel “The Peasants”. Playing music during the mass was certainly not the only duty of people working in this profession. The organists  were also responsible for local choir, they made holy wafers right before Christmas and sometimes acted as secretaries to the priests, including keeping marriage and death records. 
Najpełniej obraz organisty w parafiach wiejskich opisał w „Chłopach” noblista Władysław Reymont, który sam był synem organisty. Oprawa muzyczna mszy, to nie jedyne zajęcie dawnych przedstawicieli tej niezwykłej profesji. Prowadzili również chór złożony z parafian, wypiekali opłatki przed świętami Bożego Narodzenia, a bywało, że pełnili funkcję kancelisty parafialnego prowadzącego księgi stanu cywilnego. 

While I was in Mokobody village in 1983, I was equally interested in the church as I was in old wooden house situated next to it. I could not deny myself the pleasure of taking a picture of this beautiful building with my Zenit, the camera I never separated with at the time.
Będąc w Mokobodach w 1983 roku, nie mniej niż bryła kościoła parafialnego zainteresował mnie drewniany, stary dom stojący tuż obok  parkanu kościoła. Nie mogłem odmówić sobie przyjemności uwiecznienia tego pięknego obiektu moim Zenitem, z którym nigdy nie rozstawałem się.

Many years later, while touring the museum in Nowa Sucha, with great astonishment I saw the organist’s house from Mokobody standing right next to the manor house.
Po latach zwiedzając skansen w Nowej Suchej, przeczytałem ze zdziwieniem, że organistówka stojąca obok dworu, pochodzi właśnie z Mokobód. 

The building was moved by Professor Kwiatkowski and was placed on the foundations of the old kitchen. It was built in the middle of XIX century and looks right in its place surrounded by trees, the manor house, garden and grazing horses belonging to the host.
Przeniesiona przez Pana Profesora Kwiatkowskiego, stanęła na miejscu i na fundamentach dawnej kuchni dworskiej. Budynek pochodzi z połowy XIX wieku* i pięknie komponuje się w otoczeniu dworu, drzew, ogrodu i pasących się koni gospodarza. 


Digital photo of the organist’s house I took with Pentax k10D, lenses 18-55, while analog one with Fuji film using Nikon F70, 35-80.Zdjęcia cyfrowe organistówki fotografowałem Pentaxem K10D, obiektyw 18-55, natomiast analogowe, kolorowe na negatywie Fuji, Nikonem F70, 35-80. 
White and black photo I took with Zenit ET, Helios 2/58 lenses, Fotopan FF film.Fotografię czarno – białą wykonałem Zenitem ET, obiektyw Helios 2/58, film Fotopan FF.


* Marek Kwiatkowski, Sucha. Museum of Wooden Architecture of Siedlce Region, Atena Publishing House, Warsaw 2005
*Marek Kwiatkowski, Sucha. Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego, Wydawnictwo Atena, Warszawa 2005

Prześlij komentarz