niedziela, 25 stycznia 2015

Lublin 1983 - 2013

 In times of analog camera in year 1983 I took white and black picture in the old town of Lublin in Podwale Street. /Soviet camera Zenit, film (Fotopan FF)/
Exactly thirty years later I took the same shot only this time using digital camera. /Nikon D700/
Lublin is one of the few larger Polish  towns where old town was preserved intact, similarly to Lviv, Krakow or Vilnius. The old towns of Warsaw and Gdansk were entirely destroyed during WWII, and although they were beautifully rebuilt they may lack certain historic feeling. The reason for this may also be the fact that in those town Germans and Soviets destroyed social structure existing before 1939.

W czasach głęboko analogowych, czyli w roku 1983, wykonałem na starówce lubelskiej czarno – białe zdjęcie ulicy Podwale. / Aparat  produkcji sowieckiej Zenit, film (Fotopan FF)/. Po trzydziestu latach w tym samym miejscu wykonałem podobne ujęcie przy użyciu aparatu cyfrowego /Nikon D700/.

Lublin to jedno z dużych polskich miast, gdzie starówka zachowała się w stanie oryginalnym, podobnie jak we Lwowie, Krakowie czy Wilnie. Stare miasta  Warszawy i Gdańska na skutek całkowitego zniszczenia w czasie II wojny światowej, zostały pięknie odbudowane, ale nie czuje się tam, tego historycznego nastroju. Jest tak zapewne również z tego powodu, że w miastach tych Sowieci i Niemcy zniszczyli strukturę społeczną istniejącą przed wojną.Prześlij komentarz