sobota, 3 stycznia 2015

Polish Calvary / Polska Kalwaria

    After the fall of Jerusalem and Acre, the last stronghold of crusaders in the Holy Land, the access to the places of worship of Christ  became extremely difficult. Religious tourism to Jerusalem from Europe ceased to exist. 
  In many Europeans countries the idea was born to recreate  Calvary of Jerusalem.  In the early 15th century near Spanish Cordoba the very first Calvary was built.  
  Two hundred years later in Poland, a well known nobleman and political leader Nicholas Zebrzydowski  who was most famous for rousing a rebellion against Polish King Sigismund III Vasa, decided to build the Shrine of Calvary in the Beskid Mountains.
  The very  special atmosphere of spiritual contemplation is felt strongly in this place, especially  in the Baroque basilica and picturesque monastery. The photos cannot give this place justice, you simply need to visit it.

The photograph was taken in late October 2005, just after sunrise. I used  Nikon D70, lens 18 - 70 with  polarizing filter Hoya.

Po upadku Jerozolimy a następnie Akki, ostatniej twierdzy krzyżowców w Ziemi Świętej, dostęp do miejsc związanych z kultem Chrystusa był szalenie utrudniony. 
  Pod koniec drugiej dekady XV wieku, nieopodal hiszpańskiej Kordoby powstała pierwsza w Europie kopia Kalwarii jerozolimskiej. Na początku XVII wieku Mikołaj Zebrzydowski, znany w historii jako trybun szlachecki,  następca Jana Zamoyskiego i przywódca rokoszu skierowanego przeciwko Zygmuntowi III Wazie, postanowił wznieść Sanktuarium Kalwaryjskie w Beskidach. 
  Szczególną atmosferę skupienia daje się tutaj odczuć zarówno w barokowej bazylice, w malowniczo położonym klasztorze, jak i na kalwaryjskich dróżkach. Żadne fotografie nie oddadzą mistyki tego miejsca, trzeba tam po prostu być.

Zdjęcie wykonane zostało w trzecim tygodniu października 2005 roku, tuż po wschodzie słońca,  aparatem Nikon D70 z obiektywem 18 – 70 i filtrem polaryzacyjnym Hoya.Prześlij komentarz